Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní informace jsou u nás vždy chráněny

Ochranu soukromí považuji za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji a kontakty nakládám vždy v souladu s platnou legislativou, data zpracovávám pouze v rozsahu nezbytně nutném a zároveň jen po dobu nezbytně nutnou.

Jak přesně nakládám s Vašimi osobními údaji?

Veškerá data zpracovávám osobně a zásadně jen pro účely koupě, prodeje, pronájmu nebo odhadu ceny nemovitosti.

Registruji pouze Vámi zaslané jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. V souvislosti s následnou smluvní službou jsou však nutné i další nezbytné údaje pro plnění smlouvy (např. přesná identifikace nemovitosti, datum narození, adresa trvalého bydliště, stav apod.)

Proč tyto údaje potřebuji?

Jsou to nezbytné údaje pro zpracování nabídky a poptávky nemovitostí, smluvní zajištění koupě, prodeje, pronájmu nebo odhadu ceny nemovitosti.

Proč nepotřebuji Váš výslovný souhlas a jak dlouho si Vaše údaje ponechám?

Zpracovávám zásadně jen údaje nutné pro účel oprávněného zájmu, na to mám tzv. licenční právo. U prohlídek nemovitostí uchovávám jen nezbytně nutný kontakt a v případě smluvního zabezpečení zpracovávám osobní údaje pouze na základu plnění smlouvy. 

Kontakty za účelem prohlídek nemovitostí registruji maximálně 1 rok. Osobní údaje nutné k plnění smluv jsem povinna ponechat (dle zákona o účetnictví atd.) 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

O smazání, či změnu nezbytných údajů za účelem prohlídek nemovitostí můžete požádat kdykoliv, zprávou na e-mail: hanusova@bydlitepardubice.cz. Informace o ochraně osobních údajů nutných k plnění smluv jsou podrobně popsány v dokumentu informační doložka smluv.