Finanční úřad začal rozesílat složenky k dani z nemovitostí!

publikováno:

Finanční úřad začal rozesílat složenky k dani z nemovitostí!

Vlastníkům nemovitostí se zase provětrají peněženky. Toho, kdo vlastnil jakoukoliv nemovitost dne 1. 1. 2019, čeká neoblíbená platba daně z nemovitých věcí, kterou je nutné uhradit do 31. 5. 2019. Pokud nemáte zřízenou datovou schránku, nebo nemáte zřízeno zasílání údajů pro placení daně e-mailem, přijde vám složenka. Nebo možná i dvě, pokud je platba vyšší než 5.000,- Kč.

Možná teď kroutíte hlavou, proč máte platit daň, když už jste nemovitost prodali, nebo naopak proč ji neplatíte, když už v nové nemovitosti dávno bydlíte. Proto trochu zopakuji to základní, co se této daně týká.  

Pro daň z nemovitosti je vždy důležitý měsíc LEDEN (pozor, nespleťte si to z daní z nabytí nemovitosti, to je něco jiného) a datum, kdy katastrální úřad přepsal nemovitost na nového vlastníka. Toto datum se zpravidla shoduje (ale nemusí to tak být vždy) s datumem podání návrhu na vklad.

Rozhodující datum je 1. leden.

Ten kdo vlastní nemovitost dne 1. ledna, ten platí daň na celý rok dopředu. Datum podepsání kupní smlouvy není podstatné. Takže kdo například podepsal kupní smlouvu těsně před Vánocemi, ale na katastr byla donesena žádost na vklad až začátkem ledna, má zkrátka smůlu. Daň z nemovitých věcí má povinnost zaplatit. Může se zkusit domluvit s novými vlastníky, zda ji za něj neuhradí, ale je to jen na vzájemné domluvě, noví vlastníci tuto daň ze zákona nemají povinnost hradit.

Měsíc LEDEN je také jediný měsíc, kdy můžete daň zrušit, nebo naopak se k ní přihlásit. Ten, kdo to neudělá mezi 1. a 31. lednem, může být ze strany FÚ sankcionován. Takže všichni, kteří jste se v letošním roce stali novými majiteli nemovitostí, nebo jste se nějaké zbavily, zapište si prosím za uši:

V LEDNU SE PŘIHLAŠTE/ODHLAŠTE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ.

Tato povinnost musíte dodržet nejen při prodeji a koupi, ale například i darování nebo dědictví nemovitosti. No, a pokud jste to letos ještě neudělali, přestože to byla vaše povinnost, utíkejte raději na „finančák“ a svou chybu napravte co nejrychleji. A pozor, k dani se musí přihlásit i ten, kdo je od ní osvobozen (například u novostaveb). Tak si to raději zkontrolujte, ať zbytečně neplatíte pokutu