Nový realitní zákon nezná kupní smlouvy

publikováno:

Nový realitní zákon nezná kupní smlouvy

Od 3. 3. 2020 platí Nový realitní zákon. Ten práci dlouholetého makléře nijak nezmění. Tedy alespoň moji určitě ne. Jen musím oběhnout pár úřadů pro doložení praxe a změnit druh svého pojištění tak, abych naplnila literu zákona.

Mnohem více se však mění pro kupující a prodávající. Dostanou do ruky smlouvy, kterým pravděpodobně nebudou rozumět.  Zákon totiž přestal respektovat zaběhlé názvosloví jednotlivých smluv a vše hodil do jednoho pytle, pod jednotným názvem „Realitní smlouva“.

V praxi to tedy znamená, že dříve realitní makléř ve smlouvě přislíbil Zájemci (majiteli nemovitosti) obstarat uzavření Kupní smlouvy s Kupujícím, což bylo jasné jako facka.  

Dnes, podle Nového realitního zákona, se realitní makléř v Realitní smlouvě o zprostředkování zavazuje, že:

„Zájemci, jenž je spotřebitelem, zprostředkuje uzavření Realitní smlouvy se zájemcem o nabytí vlastnického práva k nemovité věci.“

Že tomu nerozumíte?

To chápu, nicméně tuto větu jsem opsala přímo ze zákona (§2, odst. c) ve znění §14) a tím pádem by měla být takto v každé „realitní smlouvě“ citovaná.

Co je to Realitní smlouva?

Aby toho nebylo málo, tento jednotný název skrývá různé, lehce zaměnitelné a přitom velmi odlišné smlouvy. Realitní smlouvou o nabytí vlastnického práva k nemovité věci – je jednoduše řečeno „kupní smlouva“. Ovšem Realitní smlouva o nabytí oprávnění užívat nemovitou věc – je „smlouva nájemní“ a Realitní smlouva o nabytí oprávnění používat nemovitou věc – je vlastně „smlouva pachtovní“

Co není Realitní smlouva?

Kupodivu, Rezervační smlouva! Tuto zásadní smlouvu, která hýbe celým obchodem s nemovitostmi „realitní zákon“ nezná a její znění se tedy řídí klasickým „občanským zákoníkem“.  

Co je to zájemce spotřebitel?

To je v podstatě běžný občan. Takzvaně fyzická osoba, na níž se vztahují některé paragrafy již zmíněného zákona. Bude-li ale nemovitost prodávat nebo kupovat společnost (firma), řídí se opět jinými zákony.

Už neplatí jasná rovnice:

prodávající + kupující = kupní smlouva

 

Co říci na závěr?

Nový realitní zákon udělat chaos v jasných pravidlech, má spoustu „kliček“ a nejasností.

Novým realitním zákonem se snížila průhlednost jednotlivých smluv, zvýšila se administrativa a zejména se zavedli kontroly a vysoké pokuty pro makléře (až do 1.000.000,- Kč!).

Ovšem:

Zákon nekontroluje a nestanovuje pokuty za špatnou nebo nekvalitní práci makléře!

Stanovené pokuty jsou pouze za administrativní chyby ke státní správě!

No, dává vám to nějaký smysl?